Rotterne
Avlere
Rottesittere

Rotteunger

Rotternes udseende
Kort intro
Ører
Pelstyper
Farver
Aftegninger
Øjne
Andre typer

Kort intro

...til beskrivelsen af rotternes udseende.

De følgende afsnit giver en generel beskrivelse af de forskellige typer, farver og aftegninger, som rotterne kan have. Beskrivelserne er samlet fra forskellige betragtninger rundt omkring i verden, hvor indtrykkene er samlet i disse små tekster.
For at illustrere nogle af de variationer, der kan forekomme, vil beskrivelserne være ledsaget af billedeksempler, dersom det er muligt at fremskaffe.
Ikke alle kendte variationer er medtaget. Mange gange fordi der kun er meget få synlige forskelle i f.eks. farven, hvis nogen overhovedet. Andre, fordi deres tilstedeværelse endnu ikke er rapporteret her i landet.
Bemærk: Beskrivelserne er ikke en DK-standard. De skal primært anvendes som et værktøj til at identificere, hvilken variant man har - uden at skulle bruge lange forklaringer om farven/aftegningen/mv. :-)
Der skal ydermere gøres opmærksom på, at dette må under ingen omstændigheder ses en legitimatisering af avl på rotter udelukkende pga. fysisk fremtoning!
Rotterne er vores søde, rare og dejlige kæledyr - og det skal de vedblive med at være uanset farve, aftegning, ører eller pels! Der eksisterer nok sygdoms- og temperamentsproblemer uden at disse skal forøges ved avl kun på udseende.

Læsning af opstilling
Herunder er beskrevet den anvendte opbygning af skema.

Dansk betegnelse
Den danske betegnelse dækker over beskrivelser, der ofte anvendes i det danske sprog. Denne er kun angivet, dersom der findes en passende dansk betegnelse.


Der er ikke billeder til alle visninger. Vær opmærksom på at billederne kun er vejledende, idet deres nuance kan variere efter skærmindstillingerne! Også kamera og lysforhold under optagelse af billedet kan have indflydelse. Nogle billeder vil være forsynet med uddybende kommentar.
Engelsk betegnelse: Den mest anvendte/anerkendte betegnelse i udlandet. Denne har ikke nødvendigvis kun tilknytning til England.
Genetisk betegnelse: Genetisk betegnelse, dersom den kendes. Denne har kun relevans til folk, der kender til gener og deres opførsel.
Øjne: Angivelse af øjenfarve, hvor det kan have relevans.
Beskrivelse: En tekstbeskrivelse af varianten. Denne bør i princippet kunne stå alene uden billedet.
 
Beskrivelserne er baseret på et oplæg fra Klara, og bearbejdet af Collaitz og Chalotte L. Korrektur af Klara og suntiger.
Hvis du sidder inde med et rottebillede, som du mener illustrerer en af beskrivelserne godt, så send det uforarbejdet i højeste opløsning til admingruppen. Det vil herefter evt. blive anvendt.
De danske farvebetegnelser er forslag, hvor det er muligt at finde en dansk betegnelse.