Rotterne
Avlere
Rottesittere

Rotteunger

Rotternes udseende
Kort intro
Ører
Pelstyper
Farver
Aftegninger
Øjne
Andre typer

Andre typer

Beskrivelser, der ikke passer ind under de andre grupper.

Manx/haleløs


Dette er en beskrivelse af typerne - ikke en DK-standard!

Vær opmærksom på, at billednuancerne kan variere afhængigt af skærmindstilling.
Engelsk betegnelse: Manx
Genetisk betegnelse: -
Beskrivelse: Den internationalt anvendte betegnelse for haleløs er Manx. Manx-rotten adskiller sig udelukkende fra andre rottetyper ved at mangle hele, eller næsten hele halen. Manglen på hale skal være medfødt for, at rotten kan betegnes manx. Manx-varianten er formentlig oprindeligt opstået som en medfødt gendefekt. Der er herefter blevet avlet videre på nogen af disse dyr. Manx ses især i USA, hvor den dog stadig er ret sjælden, og endnu ikke er anerkendt på udstillinger.
I de fleste lande er manx-varianten ikke anerkendt pga. helbredsproblemer og etiske problemstillinger: Da halen hos dyr er en forlængelse af rygsøjlen og indeholder ryghvirvler og nervevæv, mangler manx-rotter i princippet en del af deres rygsøjle. Det giver ofte medfødte deformiteter i bækken og halebensregionen. Misdannelser i bækkenknoglerne og neurologiske anomalier som rygmarvsbrok og lammelser, ses derfor desværre forholdsvis ofte. Anomalierne er grunden til, at manx-hunner ikke kan føde unger. Genet nedarves ved at parre manx-hanner med hunner der bærer genet, men ikke selv er manx.
Desuden anses det i mange lande for unaturligt og uetisk at bortavle en naturlig kropsdel, og der argumenteres for, at rotten er svært handicappet mht. balance og reglering af kropstemperatur, hvor halen normalt har en vigtig funktion.
Manx-varianten forventes ikke at blive en anerkendt type i Danmark.
 
Beskrivelserne er baseret på et oplæg fra Klara, og bearbejdet af Collaitz og Chalotte L. Korrektur af Klara og suntiger.
De danske farvebetegnelser er forslag, hvor det er muligt at finde en dansk betegnelse.