Medlemmer
Medlemsliste
Forum (kun for medlemmer) er ude af drift
Medlemsskab
Face2Face
Bliv medlem

To rotter - Hortensia og Psyko
Medlemmernes rotter
Rottelisten A-H
Rottelisten I-N
Rottelisten O-S
Rottelisten T-Z

Regnbuebroen
Regnbuebroen
Regnbuelisten
Om Regnbuebroen

Medlemsskab

Hvad medlemsskabet giver.

Det er gratis at være medlem af Rottenet.dk. Driften af Rottenet er baseret på frivillige, men alle medlemmer har et medansvar for at medvirke til fornyelse, udvikling og kommunikation. Specielt Rottenets forum er afhængig af medlemmernes indput - vi har kun den underholdning vi selv skaber:-)
Vær opmærksom på, at idet Rottenet.dk drives af frivillige, så kan der i perioder gå lidt længere tid inden der kommer svar på henvendelser.

E-brev
Som medlem af Rottenet.dk får man 10 gange årligt tilsendt et e-brev, der kan indeholde alt fra nyeste information omkring udvikling indenfor forskning til tanker og overvejelser omkring moral og etik. E-brevet udkommer som regel i midten af måneden - men er lige så ofte forsinket. I januar og august udsendes e-brevet ikke.

Medlemsmøder
Medlemsskabet giver mulighed for at deltage i Rottenets Face-2-Face-møder, der afholdes 2 gange årligt i henholdvis Jylland og Sjælland. Læs mere på Face2Face. Andre udenfor Rottenet.dk kan også deltage, dog har medlemmerne fortrinsret, når der er deltagerbegrænsning.
 
Der har lige fra starten været udsendt et e-brev til alle medlemmerne.
E-brevet udkommer 10 gange årligt