Underholdning
16 gode grunde...
Dyrekredsen
Ultimativ fotoguide...

Rottemor irettesætter rotteunge

Dyrekredsen

Astrologi handler ikke nødvendigvis om at være Fisk, Jomfrue eller Tvilling...
Mennesker, der er født i Rottens år er charmerende og tiltrækkende for det modsatte køn. De arbejder hårdt for at opnå et mål, besiddelser og er ofte perfektionister. De er tit sparsommelige. Rotterne bliver nemt vrede - men elsker at sladre. De har høje ambitioner, og de er somregel meget succesfulde. Rotterne passer bedst med personer født i Dragens år, Abens år eller Oksens år.

Alle har gjort det: Kigget i dagens horoskop under sit stjernetegn for at se, hvad en kreativ journalist har fundet på. Hvad ikke alle ved er, at der også findes en anden type horoskop, hvor de forskellige træk er baseret på fødselsår fremfor fødselsmåned. Dette horoskop har oprindelse i Asien, hvor det anvendes i bl.a. Kina, Korea, Vietnam og til en vis grad også i Japan. Som i Vesten betragtes horoskopet med større eller mindre alvorsgrad, men skaber altid underholdning.
Det asiatiske horoskop er baseret på en dyrekreds, hvor hvert år er repræsenteret ved et dyr. Som ved det vestlige traditionelle horoskop, er også det asiatiske baseret på en cyklus betående af tallet 12, dvs. dyrekredsen består af 12 dyr. Denne cyklus starter med rotten og slutter med grisen - 12 år efter. Derefter starter cyklussen forfra.
Dette er et velkendt princip fra vores vestlige astrologi.
Overordnet arbejder horoskopet med en periode på 60 år = 5 cyklusser af dyrekredsen, hvilket principielt set har en betydning i Asien som 100 år har hos os. Værende den længste, kronologiske optegnelse, er den kinesiske kalender sporet tilbage til 2637 f.Kr., hvor den allerførste cyklus startede. Lige nu er vi igang med cyklus 78, der startede i februar 1984, og den vil ende i februar 2044.
De angivne dyr i dyrekredsen er i store træk de samme, uanset hvor i Asien man er. Dog er der enkelte mindre variationer. F.eks. har variationen "kat" formodentlig en oprindelse i Vietnam fremfor Kina, i modsætning til det generelle indtryk. Med variationerne angivet i parentes, består dyrekredsens rækkefølge af: Rotten (mus), oksen (bøffel), tiger, kanin (kat), drage, slange, hest, får (ged), abe, hane, hund og gris (vildsvin).

Forskellen mellem vestlig og asiatisk astrologi-tænkning
I modsætning til vesterlændinge normalt, tænker asiaterne i cirkler, kredse, cyklusser. Dyrekredsen, der strækker sig over 12 år, repræsenterer denne tænkning meget tydeligt. Kredsen er baseret på månens cyklus, og dens konstruktion lidt anderledes end den vestlige liniære og sol-baserede kalender, idet et måne-år starter mellem sen januar og tidlig februar, hvorfor dyrekredsen også starter her. Måneåret består af måneder på 29,5 dage, hvor der tilføjes en ekstra måned hvert 2,5 år. Dette producerer tilgengæld et skudår hvert tredie år.
En enkel og nem reference set i forhold til den vestlige kalender er at lade begyndelsen af en ny måned iflg. månen, starte på den vestlige dato for nymåne.
Udover år, så kan dyrekredsen selvsagt også være sigende for de enkelte måneder i året - endda helt ned til tidsangivelsen for den enkelte dag. Døgnets timer er også opdelt ifm. dyrekredsen, hvor hvert dyr repræsenterer to timer af gangen = 12 dyr.
Dyrenes timer igennem døgnet er:
23:00 - 01:00 Rotte
01:00 - 03:00 Okse
03:00 - 05:00 Tiger
05:00 - 07:00 Kanin
07:00 - 09:00 Drage
09:00 - 11:00 Slange
11:00 - 13:00 Hest
13:00 - 15:00 Får
15:00 - 17:00 Abe
17:00 - 19:00 Hane
19:00 - 21:00 Hund
21:00 - 23:00 Gris
Dermed er der skabt et system, hvor det er muligt at sige noget mere nuanceret (hvis man altså tror på den slags) om det enkelte menneske, fremfor at alle er ens indenfor det samme år.
Med andre ord, så vil de forskellige cirkler kunne repræsentere:
År Den ydre person, som vises til omverden.
Måned Den indre person, som man gerne vil være.
Timer Den hemmelig side, som ikke vises til resten af verden.

Denne tankegang manifesterer sig også i dagligdagen, hvor dyrekredsen eksempelvis kan anvendes ved sociale begivenheder. Her i Vesten er spørgsmålet om alder ikke altid velset. Eller folk fylder gentagende gange 25, 30 eller 40 år. Spørgsmålet er heller ikke nødvendigvis altid velkomment i Asien, men her kan man "nøjes" med at besvare spørgsmålet med sit dyretegn. Er man bekendt med sin dyrekreds, vil dette give to muligheder - og ved yderligere deducering kan man komme frem til det rigtige svar.

Et yderligere lag
Udover disse anvendelser af dyrekredsen for forskellige tidslag, så arbejdes der også med elementerne, dvs. metal, vand, træ, ild, og jord. Som den opmærksomme læser nok bemærker, så har asiaterne flere, samt ikke alle "kendes" fra vores ild-luft-jord-vand-elementer.
Disse er tæt knyttet til hinanden som i en kæde, og filosofien er da også, at hele Universet består af disse elementer, hvor ingen af elementerne er stærkere eller svagere end de andre.
Jeg vil ikke gå yderligere i detaljer omkring elementerne, udover at nævne, at de også har forbindelse til dyrekredsen. Dvs. f.eks. rotten er den ene gang en metal-rotte, næste gang (12 år senere) vil den være en vand-rotte, så en træ-rotte, ild-rotte og jord-rotte. Denne tilføjelse af elementerne giver også en nuancering imellem de forskellige forekomster af det enkelte dyr i dyrekredsen.
I år (2003) er det f.eks. vand-hesten, næste år vand-fåret. Sidste rotteår (1997) havde elementet ild, og næste gang er det en jord-rotte (2009).

Historien om dyrekredsen
Der findes flere små fortællinger om, hvordan dyrene fik deres rækkefølge i dyrekredsen. Enkelte små detaljer adskiller dem. Et par af disse varianter bringes her.
A: En dag sad de 12 dyr og skændtes om, hvem det første dyr var i deres cyklus. Da de ikke kan blive enige, beder de guderne om hjælp til at få løst deres skænderi. Guderne beslutter, at der skal afholdes en konkurrence om, hvem der når først over floden og op på den anden bred. Rækkefølgen for fuldbyrdelse af denne konkurrence skal være bestemmende for dyrenes rækkefølge.
Alle dyrene gik ind på dette, og de samledes ved flodens bred. Derefter hoppede de i vandet. Oksen var stor og stærk, og nåede hurtigt over til den modsatte bred. Men inden den var nået helt over, sprang rotten i land, og vandt dermed konkurrencen. Hvad oksen ikke havde bemærket var, at mens de andre dyr hoppede i vandet, hoppede rotten over på oksens ryg, og undgik dermed at skulle svømme.
Dermed blev rotten det første dyr i dyrekredsen, oksen nummer to - mens grisen blev sidst, fordi den var doven.
B: Da Buddha døde, samledes folk rundt om hans dødsleje for at sørge. 12 dyr kom også i sorg. For denne handling og hengivenhed ærede folk dem ved at navngive årene i den rækkefølge dyrene var ankommet.
C: En gammel legende fortæller, at engang inviterede Buddha alle dyrene i verden til at besøge ham, men kun 12 mødte op. Som belønning gav han hvert af dyrene et år, som de kunne kalde deres - i den rækkefølge hvori de var ankommet. Den kloge rotte fik æren af at blive den første med sit trick. Med sin lille størrelse kunne rotten ride hele vejen på hovedet af oksen. Da de nåede frem til Buddha, hoppede rotten af og blev dermed den første, der gik frem foran Buddha.

Rotten og omgivelserne
Det vestlige horoskop indeholder mange regler for, hvilke stjernetegn der vil gå godt sammen, mens andre ikke kan udstå hinanden. Dette gør sig også gældende for det asiatiske horoskop.
Hvem vil personer født i rottens år da passe sammen med? Dette er (ligesom vores astrologi) ikke nødvendigvis et enkelt spørgsmål, da også det asiatiske horoskop giver mulighed for opdeling ikke alene i år, men også timer, endda minutter (og der findes andre små fikse parametre, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her). Så spørgsmålet er ikke nødvendigvis simpelt.
Men et hurtigt overblik kan jeg da prøve:
Rotte + Rotte: Der er ingen konklikter. Forståelse og samarbejde. Er til en vis grad kompatible, og arbejder som et team.
Rotte + Okse: Glimrende match til ægteskab eller forretning. Gensidig kærlighed og forståelse.
Rotte + Tiger: Kan kun lige tolerere hinanden. Ingen konflikter, men heller ikke tiltrækning. Vil i bedste fald have et moderat forhold.
Rotte + Kanin: Fredeligt forhold. Har ikke problemer med at enes til en vis udstrækning. Ingen sammenstød mellem stærke viljer.
Rotte + Drage: Rigtig godt match. Glimrende til ægteskab eller fællesskab. Vil opnå succes, glæde og fremgang sammen.
Rotten + Slange: Kan samarbejde i en vis udstrækning. Der er mulighed for en speciel tilknytning, hvis der er en gensidig beundring og forståelse. Til en vis grad succesrig.
Rotte + Hest: Elendigt. Store konklikter i kærligheds- og forretningsforhold. Sammenstød mellem personlighederne og rivalisering.
Rotten + Får: Fjendskab eller stor uvilje. De har ikke meget til fælles og relaterer ikke godt til hinanden.
Rotte + Abe: Meget kompatible og succesfuld kombination. Har en dyb forståelse for hinanden. Vil finde kærlighed og tilfredsstillelse.
Rotte + Hane: Ikke noget varigt eller specielt vil opstå fra denne forbindelse. Problemer med kommunikationen. Vil undgå hinandens selskab.
Rotte + Hund: Gensidig respekt for hinanden. Ingen store forskelle eller kampe for dominans. Vil have et godt samarbejde.
Rotte + Gris: Moderat glæde i dette forhold. Ingen sammenstød mellem personlighederne og kompatible til en vis grad. Deler fælles mål.

Dyrekredsen og dens placering
Selvom der er visse forskelle mellem vestlig og asiatisk tankegang omkring astrologien, så kan disse stadig kan knyttes til hinanden, så vi vesterlændinge også kan forstå, hvornår det f.eks. er Rottens år.
Herunder er opstillet et skema, hvor cyklussen gennemgås for lidt over et århundrede. Hvis et årstal ikke fremgår af listen, så er det kun lidt hovedregning omkring tallet 12:-)

Rotte 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020 2032 2044
Okse 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 2033 2045
Tiger 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 2034 2046
Kanin 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023 2035 2047
Drage 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024 2036 2048
Slange 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025 2037 2049
Hest 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026 2038 2050
Får 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027 2039 2051
Abe 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028 2040 2052
Hane 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029 2041 2053
Hund 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030 2042 2054
Gris 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031 2043 2055

Referencer
Med en hurtig søgning på f.eks. Google så fremkommer der alskens sider om dyrekredsen. Af samme årsag angives der her ikke referencer. Søg blot på Google og ordet "zodiac", evt. "chinese" og et af elementerne.
Mange af disse steder sælger mere eller mindre grimme (sjældent) statuetter for de forskellige dyretegn. Men ved at kigge nærmere på disse sider, kan man få et hurtigt indblik i dyrekredsen (nogen vil kalde det et overfladisk indblik - som hvis det blev gjort med det vestlige horoskop), der på samme måde som det "almindelige" horoskop har en tendens til at ramme - og til at misse.
Som i vesten har det asiatiske horoskop også udviklet sig til at være en mindre videnskab, med mængder af detaljer og systemer, man kan bruge tid på at sætte sig ind i. Jeg har kun lige givet et hurtigt indblik i denne verden, men da jeg ikke har sat mig nøjere ind i det, så er der sikkert også nogle spændende svipsere i ovenstående. Men de store træk skulle være der:-)

Nå ja... Når det er Rottens år, så forudsiger dyrekredsen, at det vil blive et år i kaos... I hvert fald ifølge nogle fortolkninger.
 
Næste gang det er Rottens år er i år 2008.
Denne artikel er skrevet af suntiger, og uddrag herfra er bragt i e-brevet september 2003.