Om Rottenet.dk
Siden sidst
Medlemsskab
Kontakt
Hvem står bag
Om Rottenet.dk
F.A.Q.

En computer-rotte

F.A.Q.

Frequently Asked Questions om Rottenet.

Hvad er Rottenet?
Rottenet er et samlings- og kontaktsted for rotteelskere. Formålet er at skabe kontakt imellem de mange rotteejere landet over. Et andet, og mere seriøst formål er at informere omkring tamme rotter. Udover, at der også skal være plads til at grine og hygge med de små firbenede. Derudover så er Rottenets primære fundament baseret på, at information skal være gratis!
 
Hvordan bliver man medlem?
Se beskrivelsen på Bliv medlem. Heri er angivet kontaktadresse samt information omkring oplysninger i tilmeldingsmailen.
 
Hvad skal data i indmeldelsen bruges til?
Data på medlemmerne er for overblikkets skyld - også så medlemmerne kan se, om der findes andre rotteelskere i netop deres område. Af samme årsag bliver e-mailadressen oplyst på webstedet.
Data på rotterne skal anvendes til statistik, hvor bl.a. livslængderne har stor interesse. Derfor opfordres man også til at sende ord, når en rotte er død - helst med dødsdato.
 
Statistik?
Statistikken oprettes på basis af en rottedatabase over rotter opskrevet på Rottenet. Denne vil udelukkende blive anvendt til statistiske data omkring levetiden på rotterne. Nærmere information, når der for alvor sker noget:-)
 
Bliver mine oplysninger videresendt?
Nej - ingen oplysninger videregives eller sælges til 3. part. Dog er medlemmernes e-mailadresser pt. tilgængelige direkte på websitet for at kunne fremme kontakten imellem dem. Dette udgør et problem mht. mailadresse-skannere. Dette er under konstant opsyn, og problemet forventes løst på et eller andet tidspunkt. Desværre har manglende tid gjort, at dette har været udskudt i efterhånden nogle år. :-/
 
Koster det noget at være medlem?
Nej, medlemsskabet af Rottenet er gratis. Al arbejdskraft ydes af frivillige (der kan derfor påregnes lidt forsinkelse fra tilmelding/besked om ændring, og indtil det er synligt på websitet). Har du også lyst til at bidrage med noget, så sig til. Send et par ord til admingruppen, hvori du fortæller, hvad du kunne tænke dig at bidrage med. Der kan hele tiden bruges nye kvikke hoveder! :-)
 
Er det en forening?
Rottenet.dk er IKKE en forening - den slags koster jo penge! (Det vil iøvrigt også være et direkte brud på Rottenets primære formål:-)
Det drives af frivillige, og selve websitet har topstyring (læs: En sur administratorprut, der forsøger at bestemme alt på Rottenet.dk). Dog i hverdagen foretages almindelige opdateringer mv. af enten administratorerne (admin). Top-beslutninger er primært omkring websitets indhold og videreudviklingen af services og alm. indhold omkring Rottenet. Ellers er det op til medlemmerne selv at få gode ideer og sikre et levende samlingspunkt.
 
Hvad får jeg i mit medlemsskab?
Godt spørgsmål! Du får tilsendt et e-brev 10 gange årligt - direkte til din mailboks, hvori der skrives blandet om dybsindige tanker, fjollede ideer, spekulationer, udvikling og opdagelser i laboratorierne, hjertegribende rottehistorier, tips til underholdning af rotterne, skarpe meninger osv. Derudover får du mulighed for førstehåndsviden omkring medlemsmøder (se Face2Face).
Det bør nævnes, at efterhånden som e-brevet har udviklet sig igennem årene, så omhandler det i dag mere om nyeste forskning om hvordan - eller hvorfor - rotterne er/gør/fungerer som de nu en gang gør.
Derudover får du adgang til Rottenets private forum. Som en speciel service til medlemmerne er der oprettet et lukket forum, hvori kun medlemmerne kan skrive, lære hinanden at kende osv. Forummet er lukket for at undgå de mængder af spørgsmål som "Er rotter søde" eller "Hvordan passer jeg min rotte?", som mange åbne fora lider under.
...Og et eller andet specielt skal man da have med i sit gratis medlemsskab:-)
 
Jeg får ikke e-brevene!
Første spørgsmål vil automatisk være: Er du medlem? Kun medlemmer modtager e-brevet, når det udkommer.
Hvis du er medlem, men stadig ikke modtager e-brevet, så er der enten sket det, at du har skiftet e-mailadresse siden indmeldelsen, eller at der simpelthen er sket en fejl ved oprettelsen af din konto.
For at sikre at du modtager e-brevet på den ønskede adresse, så se hvad adresse du er registreret med på medlemslisten. Denne vil svare til den anvendte adresse ved udsendelsen af e-brevet og evt. andet information.
Er der stadig problemer med modtagelsen af e-brevene - eller skifter du mail-adresse, så send en mail til admingruppen med de nødvendige oplysninger. Vi er desværre ikke tankelæsere:-)
 
Jeg kunne godt tænke mig at yde et økonomisk bidrag til Rottenet. Kan jeg det?
Hvis du tænker "økonomisk" som i "kan jeg få et banner på forsiden?" eller "jeg vil gerne have en pop-up med min annonce", så nej! Det er ønsket fra initiativtagerens side, at Rottenet så vidt muligt skal forblive bannerfrit - og uønskede pop-up-vinduer er en ren pine! Der kan evt komme små infobokse omkring opfyldelse af f.eks. W3C, powered by eller lign., men ingen bannere.
Donationer af f.eks. hardware eller arbejdskraft er dog velkommen. Ved evt. donationer kan disses navne optræde på en takkeside, hvis det ønskes. Dét er det nærmeste vi kommer til at kunne luske et banner eller anden form for reklame ind på Rottenet.
For nærmere information kontakt admingruppen.
 
F.A.Q.
Hvad er Rottenet?
Hvordan bliver man medlem?
Hvad skal data i indmeldelsen bruges til?
Statistik?
Bliver mine oplysninger videresendt?
Koster det noget at være medlem?
Er det en forening?
Hvad får jeg i mit medlemsskab?
Jeg får ikke e-brevene!
Jeg kunne godt tænke mig at yde et økonomisk bidrag til Rottenet. Kan jeg det?